Testiranje kandidata

Psihološko testiranje

Testiranje se obavlja upitnicima PIE-JRS, Belbin, Millon, NeoPR. Sva testiranja obavljaju psiholozi sa položenim stručnim ispitom za obavljanje ovih delatnosti.

Na osnovu psihološkog testiranja, dobijate detaljnije informacije o kandidatu, a koje su relevantne za poziciju na koju se konkuriše: uloge koje ispoljava u timskom radu, da li ume da prevaziđe stresne situacije, kakva je osnova za dalje funkcionisanje, šta može da se očekuje od kandidata.

Psihološka testiranja nemaju ograničenu primenu samo na izbor novih kadrova. Ona se koriste u kompanijama, kod već zaposlenih, radi utvrđivanja mogućnosti za preraspodelu na druga radna mesta. Koriste se radi utvrđivanja i formiranja boljih timova, prilikom utvrđivanja potencijala zaposlenih i izbora kadrova za dalja unapređivanja.

Testiranje znanja kandidata

Ovaj vid testiranja obuhvata proveru i utvrđivanje stepena znanja engleskog ili drugog stranog jezika, nivoa znanja rada na računaru, određenih programa, brzine rada, kao i ispitivanje stručnog znanja kandidata.

Vratite se na Usluge