Selekcija kandidata

Strateški intervjui (zasnovani na zahtevanim kompetencama)

Naši HR konsultanti intervjue sa kandidatima baziraju na zahtevanim kompetencama.

Koraci u postupku strateški vođenog intervjua su sledeći: HR konsultanti utvrđuju koje su to kompetence koje budući zaposleni mora da poseduje da bi se kvalitetno uklopio u radno okruženje. Putem unapred definisane strategije, procenjuju stepen izraženosti određenih kompetenci.

Bitno je praviti razliku između zahtevanih kompetenci i kompetenci. Zahtevane kompetence predstavljaju one koje su od krucijalne važnosti za uklapanje u određenu kompaniju, njene aktuelne projekte, izazove, okruženje, atmosferu, i upravo na te kompetence se HR konsultant usmerava.

Provera referenci

Provera referenci predstavlja proveru preporuka prethodnih poslodavaca. Obuhvata proveru HR ili kadrovske službe radi utvrđivanja vrste radnog odnosa, vremena tokom koga je zaposleni bio angažovan. Takođe, obuhvata proveru određenih zahtevanih veština koje je zaposleni pokazao na prethodnom poslu, a takve informacije prikupljamo u kontaktu sa neposrednim rukovodiocima, kao i sa bližim saradnicima.

Filtriranje biografija

Filtriranje biografija predstavlja proces prve eliminacije pristiglih biografija. Iako ovaj postupak nije komplikovan, predstavlja bitnu stavku svake selekcije. Ukoliko se u uži krug ne uključe biografije kandidata koji su izuzetno dobri, gubi se na vremenu, a, zapravo, i ceo proces daljeg izbora se odvija nekvalitetno i sa nesigurnim ishodom.

Takođe, ukoliko se u užem krugu ostavi previše biografija, selekcija se izuzetno produžava i gubi se vreme na nepotrebnim intervjuima.

HR konsultanti Vam od velikog broja pristiglih biografija filtriraju određeni broj - najčešće od 10 do 20 - najadekvatnijih biografija.

Dalji proces intervjuisanja klijent može da obavi sam, ili da ga prepusti našim konsultantima, koji će dalje obavljati strateške intervjue i testiranja.

Vratite se na Usluge