Regrutovanje kandidata

Regrutovanje predstavlja proces nalaženja odgovarajućih kandidata za novootvorenu poziciju. "CVision", u zavisnosti od konkursa, kreira individualnu kampanju regrutovanja za potrebe kompanija.

U ovaj proces su uključene sledeće aktivnosti:

  • oglašavanje otvorene radne pozicije na sajtu agencije, putem socijalnih mreža, 'newsletter'-a
  • pretraga aktivne baze kandidata
  • svaki HR konsultant "CVision"-a je u kontaktu sa kandidatima određenog profila čime značajno smanjujemo mogućnost da se kvalitetni kandidati ne odazovu na konkurs (usled godišnjih odmora, previda konkursa, trenutnih bolovanja, korišćenja slobodnih dana, službenih putovanja i svih drugih faktora koji utiču na to da kandidati ne vide javni oglas i time budu isključeni iz selekcije)
  • mreža kontakata i proces direktnog traženja

Za firme koje nemaju svoj HR sektor/menadžera, ova usluga pruža brzo i kvalitetno rešenje za njihovu novonastalu potrebu za kvalitetnim radnicima. Smanjuje fluktuaciju kadra, povećava zainteresovanost kandidata za rad u toj firmi i smanjuje troškove firme.

Za kompanije koje poseduju HR funkciju, ova usluga pruža mogućnost da se HR fokusira na značajne strateške teme za kompaniju, a procese regrutovanja, koji mogu biti vrlo zahtevni (kako vremenski, tako i finansijski), prenosi agenciji. Takođe, pruža i vremensku i finansijsku uštedu za kompaniju.

"Headhunting" proces

Ovaj proces predstavlja vrstu regrutovanja kandidata, a koristi se za pozicije koje pripadaju top menadžmentu. Razlozi za ovakvu vrstu traženja kandidata su mnogobrojni. Kandidati konkurentskih kompanija su najčešće najinteresantniji, a proces prelaženja kandidata duže traje i zahteva obimnija pregovaranja. Ovi kandidati se izuzetno retko javljaju preko javnih oglasa. Mnogi od njih nemaju aktivnu potrebu za promenom posla, ali mogu ispoljiti zainteresovanost za nove ponude, a u tom procesu HR konsultant ima veliku ulogu.

Regrutovanje i dalje zapošljavanje ovih kandidata često traje duže, usled velikih otkaznih rokova i menadžerskih ugovora.

Vratite se na Usluge