Nezaposleni ste ili želite da promenite posao.

Izreka kaže "Dobra priprema - pola posla".
To je dobra vest. Od Vas zavisi kada i gde ćete se zaposliti.
Mi smo tu da Vam pomognemo.

Put do željenog zaposlenja

Slede koraci neophodni da brzo i uspešno stignete do cilja.

Korak 1

Prva stvar o kojoj treba da razmišljate kada krenete u potragu za poslom jeste pisanje Vaše biografije, odnosno CV-ja.

Treba da znate da na svaki konkurs stigne više stotina biografija i da je način na koji ste napisali CV izuzetno bitan kako bi Vaša biografija bila među izabranima za dalji proces selekcije.

Podjednako su važni i sadržaj i forma.

Bitno je da u CV unesete sve informacije koje su bitne za posao na koji konkurišete. Dakle, ne šaljite istu biografiju na različite konkurse!

Kako jedan CV može biti napisan na dva načina: primer 1 ili primer2.

Primer 1

U prvom primeru nepregledno su navedeni svi podaci vezani za kandidata. Radno iskustvo nije detaljno prikazano, i postavljeno je među poslednjim informacijama, čime se gubi na značajnosti informacije. Nisu naglašene bitne informacije i malo je izvesno da bi na osnovu ovakve biografije kandidat bio pozvan u sledeći krug.

Primer 2

U drugom primeru jasno su odvojene i obeležene sve bitne stavke vezane za radno iskustvo. Poslodavac koji čita biografiju želi da zna šta je to sve što ste Vi radili na određenom radnom mestu i koje veštine ste stekli. Samo navođenje pozicije bez opisa radnih zadataka ne daje uvid u Vaša znanja i sposobnosti.

Navedene su i lične osobine, profesionalna interesovanja i kao važno, reference. Bitna stavka u Vašoj biografiji jesu reference. Ukoliko ste do sada radili, neko od Vaših pretpostavljenih može biti Vaša referenca. Ukoliko tražite prvi posao proverite sa nekim od svojih profesora da li želi da Vam da preporuke. Dobar način za sticanje referenci jeste volontiranje u struci. Vi na taj način stičete neophodno iskustvo, a Vaši poslodavci Vam, ukoliko se pokažete kao kvalitetan radnik, mogu dati preporuke ili Vas eventualno i zadržati ukoliko se ukaže potreba za novim radnim mestom.

Kako napisati motivaciono pismo?

Ponekad se od kandidata traži da uz biografiju dostave i motiovaciono pismo.

Motivaciono pismo služi tome da se budućem poslodavcu predstavite i na sažet način izložite svoje razloge za apliciranje za određenu poziciju i istovremeno predstavite koje su to Vaše veštine i znanja zbog kojih bi potencijalni poslodavac trebalo baš Vas da zaposli. Pismo ne bi trebalo da bude duže od jedne strane.

Primer motivacionog pisma

Vratite se na vrh stranice

Korak 2

U potrazi za poslom bitno je dobro proceniti sopstvene sposobnosti i kvalifikacije i u skladu sa njima birati pozicije na koje se konkuriše. Na taj način veća je verovatnoća da ćete biti pozvani na razgovor i da ćete tako dobiti priliku da svoje sposobnosti i uživo prezentujete. Dobro bi bilo da vodite evidenciju na koje konkurse i za koje pozicije ste konkurisali, kao i kada ističe rok konkursima. Uvek možete pozvati da proverite šta se dešava sa konkursom, ako ne dobijete povratnu informaciju.

Vratite se na vrh stranice

Korak 3

Prilikom selekcije i regrutacije za određene poslove kandidati se testiraju. Najčešće se daju testovi ličnosti, sposobnosti i u slučajevima specifičnih zanimanja i testovi veština i znanja. Posebna priprema za testiranje ne postoji.

Vratite se na vrh stranice

Korak 4

Dakle, napisali ste odličnu biografiju, prošli proces predselekcije, prošli testiranje i sada ste pozvani na razgovor sa poslodavcem. Najčešće, ovo je prvi od tri kruga razgovora pre donošenja konačne odluke.

"Slika govori više od hiljadu reči."

Shvatite ovo vrlo ozbiljno. Prvi utisak se stvara u nekoliko prvih sekundi susreta. Na razgovor treba doći adekvatno obučen, jer na taj način ostavljate utisak poslovne osobe koja poštuje i sebe i svoje sagovornike. Kandidatkinje treba da vode računa o tome da su kosa, nokti i šminka uredni i diskretni.

Pre razgovora je potrebno da se pripremite.

Pre svega, neophodno je da sve stavke iz Vaše biografije znate da prezentujete. To se podjednako odnosi i na poslove koje ste obavljali, kao i na treninge, kurseve i obuke koje ste pohađali. Takođe, postoje određena pitanja koja se često pojavljuju na intervjuima za posao. Razmislite o potencijalnim odgovorima na njih kod kuće, dok imate dovoljno vremena i niste pod stresom. Poslodavci često intervju započinju predstavljajući firmu i sebe lično, a zatim od Vas traže isto. Ličnu prezentaciju je najbolje da pripremite kod kuće. Trebalo bi da se predstavite u skladu sa svojom biografijom i samo predstavljanje ne bi trebalo da traje duže od pet minuta.

Primeri pitanja na intervjuima:

 • Zašto ste konkurisali za ovu poziciju?
 • Zašto ste izabrali baš ovu profesiju?
 • Zašto ste napustili prethodni posao?
 • Kako podnosite kritiku?
 • Kako podnosite poraz? Navedite neki primer.
 • Navedite primer kada ste uradili nešto na šta se ponosite u svom radu.
 • Da li ste takmičarskog duha?
 • Opišite idealnog šefa.
 • Šta vas motiviše da radite?
 • Opišite veštine koje posedujete.
 • Gde vidite sebe za pet godina?
 • Kako se ponašate u konfliktnim situacijama? Navedite primer.
 • Navedite tri svoje vrline i tri svoje mane.
 • Zašto treba baš Vas da zaposlimo?

Tokom razgovora, vodite računa o načinu na koji sedite. Možete da posmatrate kako sedi Vaš sagovornik i da pokušate da nenametljivo zauzmete istu pozu. Kontakt očima tokom razgovora je izuzetno bitan. Slušajte sagovornika i odgovarajte direktno na njegova pitanja. Pred kraj razgovora može se desiti da Vas poslodavac pita da li Vas nešto interesuje. Često se desi da je sve ono što bi Vas zaista interesovalo već rečeno. Ipak, dobro je da kod kuće napravite listu pitanja koja možete da postavite na intervjuu. Tako ostavljate utisak proaktivne osobe koja ume da preuzme inicijativu.

Primeri pitanja za poslodavce

 • Šta se očekuje od osobe na ovom radnom mestu?
 • Kako se u Vašoj firmi meri i vrednuje učinak zaposlenih?
 • Kakva je organizaciona struktura i ko bi bio moj direktni nadređeni?

I na kraju, ne zaboravite osmeh.

Vratite se na vrh stranice