Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija predstavlja proces utvrđivanja potencijala osobe i njenog interesovanja za bavljenje određenim zanimanjem, kao i pomoć pri izboru budućeg zanimanja.

Profesionalnu orijentaciju obavljaju psiholozi putem detaljnih ispitivanja. Obavljaju se psihološka testiranja, kao i detaljan intervju. Na osnovu svih dobijenih rezultata, osoba dobija izveštaj o svojim kapacitetima, prednostima, kao i o znanjima i veštinama koje treba usavršiti.

Termine za profesionalnu orijentaciju možete dogovoriti sa psiholozima na telefone: 011/24 05 523 i 064/99 67 192, kao i putem e-maila: office@cvision.rs

Vratite se na Usluge