Za svog klijenta tražimo motivisane kandidate za poziciju

Tehničar/Rukovodilac u radionici za tahografe
(Beograd, rad na neodređeno vreme)

Uslovi:

 • Najmanje treći stepen stručne spreme, prednost mašinskog ili saobraćajnog smera, elektrotehničkog smera
 • Prednost: iskustvo u servisiranju tahografa, iskustvo u radu u radionici za tahografe, posedovanje važeće licence za obavljanje poslova u radionicama za tahografe
 • B kategorija, prednost posedovanje C kategorije

Opis posla:

 • Obavlja pregled i kontrolu tahografa na vozilu i utvrđuje podešenost graničnika brzine
 • Izdaje uverenje o ispravnosti tahografa u skladu sa zakonskim propisima
 • Vrši prebacivanje podataka sa memorijskih kartica i njihovo skladištenje u skladu sa procedurom
 • Rukuje svim uređajima i opremom potrebnom za obavljanje pregleda i kontrole tahografa
 • Vodi evidenciju o pregledanim tahografima i vozilima
 • Overava potvrde, izveštaje i zapisnike u skladu sa važećim zakonskim propisima
 • Po potrebi upravlja vozilom radi dovoženja na tehnološku liniju, kao i radi odvoženja sa tehnološke linije
 • Komunicira sa nadležnim državnim organima
 • Odlazak na obuke

Način prijavljivanja:
Zainteresovani mogu poslati svoju biografiju na cv@cvision.rs.
Konkurs je otvoren do 26. septembra, a svi kandidati koji budu ušli u uži krug će dobiti informacije o daljim koracima selekcije.