Za svog klijenta, tražimo motivisane kandidate za poziciju:

Ovlašćeni računovođa
(Beograd)

Osnovni zadaci i odgovornosti radnog mesta:

 • Knjiženje izvoda dinarskih tekućih računa
 • Knjiženje finansijskih plasmana
 • Saldiranje, usaglašavanje i kontrola analitičkih knjigovodstvenih kartica
 • Vršenje dinarskih i deviznih plaćanja ka dobavljačima
 • Knjiženje blagajni
 • Izrada i knjiženje kompenzacija, asignacija i cesija
 • Knjiženje obračuna, praćenje i uplata poreza
 • Knjigovodstveno evidentiranje ulaznih faktura
 • Vođenje knjige osnovnih sredstava i obračun amortizacije za potrebe finansijskog izveštavanja
 • Vršenje pripremnih radnji za izradu završnog računa i učestvovanje u pripremi konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Komunikacija sa poreskom upravom
 • Saradnja sa internom i eksternom revizijom

Uslovi za kandidate:

 • Ekonomski fakultet
 • Minimum 5 godina iskustva na svim poslovima finansijskog računovodstva
 • Poznavanje zakonske i profesionalne regulative koja uređuje poslovanje računovodstvene funkcije
 • Sposobnost samostalnog rada na izradi završnog računa
 • Iskustvo u saradnji sa poreskim organima i internom i eksternom revizijom
 • Poznavanje poreskih i deviznih propisa
 • Poznavanje engleskog jezika

Pošaljite svoju biografiju na cv@cvision.rs.

Svi kandidati koji budu ušli u uži krug će biti obavešteni o daljim koracima selekcije do 30. septembra 2012. godine.