Inženjer prodaje
(Beograd)

Opis posla:

 • zadužen za akviziciju klijenata, ugovaranje poslova
 • zadužen za realizaciju ličnog cilja prihoda i prometa
 • zadužen je za pronalaženje novih klijenata
 • poboljšava odnos sa postojećim Klijentima i radi na stvaranju dugoročnih veza
 • definiše potrebe Klijenata kroz stalne kontakte i edukaciju
 • vrši planiranje i širenje prodajnog asortimana kod Klijenata
 • pruža pomoć Klijentima kod kreiranja budućih tendera
 • učestvuje u događajima/skupovima koji su od interesa za Društvo
 • organizuje prezentacije samostalno ili u saradnji sa Inženjerima prodaje za grupu proizvoda
 • prati objavljene tendere
 • vrši kontrolu izrade tendera ili ponuda za svoje Klijente
 • intenzivno sarađuje sa Inženjerima prodaje za grupu proizvoda na projektima za klijente koji su mu dodeljeni
 • daje sugestije u vezi sa komercijalno - tehničkim aspektom ponude u skladu sa poznavanjem zahteva korisnika i konkretne situacije
 • vodi pregovore i sklapa ugovore sa Klijentima
 • vrši realizaciju već sklopljenih poslova i prati naplatu kod svojih Klijenata
 • vrši planiranje realizacije potencijalnih poslova, određuje verovatnoću dobijanja posla, definiše konkurente
 • prati dešavanja na tržištu i daje informacije rukovodstvu o promenama, aktivnostima konkurencije sa aspekta cena, novih proizvoda, akcijskih ponuda, a u skladu sa tržišnim trendovima
 • kreira nedeljne izveštaje za Rukovodioca tima prodaje infrastrukture o realizovanim kontaktima ili sastancima sa Klijentima u formi koja je dogovorena (navođenje najvažnijih činjenica, zapažanja i zaključci sa sastanaka, neizvršene obaveze i razlozi zbog kojih nisu izvršeni)
 • kreira plan aktivnosti za narednih mesec dana (planirani kontakti i sastanci, događaji na kojima planira da učestvuje)
 • vrši planiranje strategije i prati razvoj tržišta
 • predlaže aktivnosti za poboljšanje prodaje, učešća na sajmovima
 • predlaže i planira marketinške aktivnosti u okviru utvrđenog budžeta

Uslovi:

 • VS ili VSS tehničkog smera
 • minimum godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje rada na računaru
 • vozačka dozvola B kategorije
 • odlično poznavanje tržišta
 • znanje engleskog jezika

Prosledite svoju biografiju na cv@cvision.rs.

Konkurs je otvoren do 26. septembra 2011. godine.