Sekretarica generalnog direktora
(Beograd)

Opis posla:

 • administriranje interne i eksterne dokumentacije
 • usmena i pisana korespondencija (telefon, faks, e-mail, pošta)
 • izdavanje specifičnih potvrda i ovlašćenja zaposlenima, po zahtevu
 • izdavanje putnih naloga
 • praćenje zaliha kancelarijskog materijala
 • izrada analiza i izveštaja po nalogu Izvršnog odbora
 • vođenje zapisnika sa sastanaka
 • obavljanje svih ostalih poslova po nalogu generalnog direktora

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme
 • iskustvo od 1 godine na sličnim poslovima i u administraciji
 • rad na računaru
 • engleski jezik (konverzacijski nivo)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • savesna i odgovorna osoba, dobro organizovana, analitična, precizna, sposobna da radi pod pritiskom

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkusa, prijavite se ovde do 25. jula 2011. godine.

U dalji proces selekcije će ući kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa.