Saradnik za PR
(Beograd)

Opis posla:

 • realizacija definisanih PR aktivnosti
 • organizovanje i sprovođenje PR kampanje
 • pronalaženje i obezbeđivanje potrebnih i odobrenih resursa, definisanih konkretnim PR događajem
 • organizovanje i realizacija specijalnih događaja kompanije za internu i eksternu javnost
 • organizovanje aktivnosti u oblasti odnosa s medijima (priprema press materijala, priprema tekstova i drugog potrebnog materijala i plasman informacija medijima)
 • ažuriranje internet sajta kompanije
 • ažuriranje intranet sajta kompanije
 • arhiviranje svih realizovanih PR projekata
 • kontrola tekstova dostavljenih Sektoru za odnose s javnošću (oglasi, bilteni, brošure)
 • organizovanje objavljivanja oglasa za posao u medijima
 • praćenje press clippinga
 • analiza objavljenih tekstova kompanije kao i konkurencije (štampani i elektronski mediji)
 • organizovanje i izvođenje distribucije PR materijala internoj i eksternoj javnosti
 • izrada poslovne prezentacije kompanije
 • obavljanje svih ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme
 • iskustvo od 1 godine na poslovima odnosa sa javnošću (u agenciji ili kompaniji) ili u novinarstvu (ekonomske teme)
 • rad na računaru
 • engleski jezik (konverzacijski nivo)
 • vozačka dozvola B kategorije

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkusa i imate želju za daljim napredovanjem u karijeri, prijavite se ovde do 25. jula 2011. godine.

U dalji proces selekcije će ući kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa.