Direktor pravnog sektora
(Beograd)

Odgovornosti radnog mesta:

 • Rukovodi, organizuje, koordinira i odgovara za pravovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga rada pravnog sektora
 • Učestvuje u kreiranju i realizaciji pravnog koncepta Privrednog društva
 • Obezbeđuje konačne predloge pravnog mišljenja
 • Stara se o praćenju i primeni propisa, zakonskih i podzakonskih akata
 • Zastupa Privredno društvo pred sudovima i drugim državnim organima
 • Učestvuje u izradi i prati realizaciju plana aktivnosti unutar pravnog sektora

Neophodni uslovi:

 • VII/1 stepen stručne spreme, Pravni fakultet
 • Položen pravosudni ispit
 • Znanje engleskog jezika
 • Odlično znanje rada na računaru (MS Office)
 • Minimum 5 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u privredi
 • Dokazane organizacione, rukovodeće i koordinatorske sposobnosti

Naš klijent će Vam pružiti izuzetno stimulativne radne uslove, mogućnost da iskoristite svoje kapacitete i dokažete menadžerske veštine na poziciji direktora pravnog sektora.

Ukoliko vidite sebe na poziciji rukovodioca i osobe koja donosi odluke, pošaljite nam svoju biografiju već danas na cv@cvision.rs!