Kompletna regrutacija i selekcija kandidata

Ovaj postupak obuhvata sledeće faze: kampanju regrutacije kadrova koja se kreira u zavisnosti od tražene pozicije, telefonski intervju, strateški intervju, psihološko testiranje kandidata, testiranje znanja kandidata, proveru referenci, predstavljanje profila kandidata najadekvatnijih za radnu poziciju sa detaljnim informacijama.

U roku do 21 dana klijentu predstavljamo od tri do pet kandidata najužeg izbora. Prve kandidate najčešće predstavljamo već nakon 7 dana. HR konsultanti, nakon obavljenih faza selekcije, klijentu prosleđuju biografije i detaljne profile kandidata. Zatim organizuju intervjue između klijenta i kandidata, te obaveštavaju kandidate o ishodu konkursa, čime skraćuju vreme klijentu i u ovom procesu.

Nudimo i uslugu prisustva naših HR konsultanata intervjuima sa predloženim kandidatima, i nudimo pomoć pri konačnom izboru.

Na svakog izabranog kandidata, "CVision" daje garanciju i omogućuje zamenu kandidata u predviđenim rokovima.

Praksa je da, nakon zapošljavanja, pratimo kako se izabrani kandidat uklopio u novo poslovno okruženje, kao i zadovoljstvo klijenta njegovim radom.

U sklopu ove usluge, "CVision" obezbeđuje dodatne treninge za novozaposlene.

Vratite se na Usluge