Priprema za intervju i poslovno savetovanje
(individualni rad)

  • Pripremite se za različite vrste intervjua.
  • Saznajte gde je vaša pozicija u odnosu na konkurenciju tržišta rada.
  • Saznajte koje su veštine potrebne za posao kome težite.
  • Utvrdite nivo razvijenosti svojih veština i koje su to veštine koje treba dodatno usavršiti.
  • Saznajte nešto više o skrivenim oglasima za posao.
  • Pripremite se za proces selekcije: saznajte koje su to tehnike intervjuisanja i testiranja kandidata koje čine sastavni deo svake ozbiljne selekcije.
  • Individualni rad je u potpunosti prilagođen vašim specifičnim zahtevima - može se fokusirati na pripremu za određeni konkurs, ili se usmeriti na opštu aktivnost traženja novog zaposlenja, kao i na određene specifične probleme na koje nailazite u tom procesu.

Naši HR konsultantni su stručnjaci u oblasti HR-a, psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima regrutacija i profesionalnih selekcija.

METODOLOGIJA RADA

Prvi dan savetovanja obuhvata detaljno utvrđivanje profesionalnog profila i izraženosti veština i sposobnosti, kao i pomoć u izradi/dopuni biografije prema standardima našeg tržišta.
Trajanje - tri sata.

Drugi dan savetovanja obuhvata detaljan pregled izraženosti određenih kompetenca, utvrđivanje kompetenci koje je dalje potrebno razvijati, kao i upoznavanje sa tehnikama intervjuisanja.
Trajanje - dva i po sata.

TERMINI

Petkom od 9 do 16 časova.

CENA

Cena individualnog poslovnog savetovanja iznosi 7.000 dinara.

Popunite prijavu i prosledite je na email adresu karijera@cvision.rs.