Odnos sa kandidatima

Budući da je naš posao da za klijenta pronađemo najadekvatniji kadar, baza kandidata predstavlja naš najvredniji resurs. Kandidati su naši partneri i naš odnos se zasniva na poverenju i punoj diskreciji.

Sa kandidatima smo u stalnom kontaktu, proveravamo njihovu dostupnost i zainteresovanost za aktuelne konkurse.

Poslodavcima ne dajemo podatke o kandidatima, bez njihovog prethodnog pristanka.

Kandidate pravovremeno i tačno informišemo o svim relevantnim podacima vezanim za poziciju za koju konkurišu.

Kandidate uvek obaveštavamo o ishodu selekcije.

Naš odnos prema svim kandidatima je isti.

Potraga za kadrovima

U svakom trenutku možete postati deo naše baze kandidata. Potrebno je samo da popunite prijavu klikom na sledeći link, a mi ćemo Vas uputiti u dalje korake procesa selekcije.