Kako radimo?

  • Svaki klijent je tokom celokupnog procesa saradnje u stalnom kontaktu sa HR konsultantom, koji je odgovoran za ceo proces selekcije.
  • Na inicijalnom sastanku sa klijentom prezentujemo naš način rada. Zajedno sa Vama dogovaramo koje su ključne karakteristike, znanja i sposobnosti koje se očekuju od kandidata, kao i koje informacije o Vašoj kompaniji možemo preneti kandidatima.
  • Nakon dogovora, sastavljamo oglas, oglašavamo se, oglas prosleđujemo kandidatima iz naše baze koji odgovaraju traženom profilu i započinjemo proces selekcije.
  • Izveštavanje o procesu selecije je na nedeljnom nivou i po potrebi.
  • Vama garantujemo diskreciju i poverljivost podataka.
  • I klijent i CVision imaju pravo da prekinu saradnju tokom procesa selekcije ukoliko se ispostavi da se druga strana ne pridržava ugovora.
  • Naši kontakti u poslovnom svetu predstavljaju osnov naše informisanosti o kretanjima na tržištu, čime i klijentima omogućavamo kontakt sa najboljim kandidatima.