Kadrovski poslovi

Administrativni poslovi (prijava/odjava radnika, bolovanja)

Umesto Vas vršimo prijavu i odjavu radnika, kao i sve potrebne kadrovske poslove u predviđenim rokovima. Ovo je usluga koja značajno skraćuje vreme i fokusira svakodnevne aktivnosti Vaših zaposlenih na njihov posao.

Vratite se na Usluge